План-конспект по български език за първи клас - буква Б


Категория на документа: Български езикРусенски Университет "Ангел Кънчев"
Факултет: Природни Науки и Образование

ПЛАН-КОНСПЕКТ

По
Български език за първи клас
/по буквара на изд. Просвета,авт.В.Попов; М.Бунева/

Звук и буква "Б"

Съставил: Габриела Петрова Георгиева Проверил: гл.ас.Н.Бенин..........
Фак.Номер: 116203
Специалност: НУПЧЕ
гр. Русе, 2013г.

План-конспект на урок за звук и буква "Б"
Тема на урока: Запознаване със звук и буква "Б"
Вид на урок: нови знания

Цели:
1.Запознаване с звук буква "Б"
2.Придобиване на умения за откриване на звук и буква "Б"
3.Усъвършенстване на уменията на за четене.
Задачи:
1. Учениците да се запознаят със звук и буква "Б"
2. Учениците да образуват срички и думи с звук и буква "Б"
3. Учениците да запомнят начина на изписване на буква "Б"
4. Учениците да умеят да откриват сами буква "Б"

Ход на урока:

1. Актуализация на знания и умения, свързани с темата:

Звучи / на касетофон, диск/ песента "Болната кукла", изучавана в часовете по музика.
Докато звучи песента, учителят написва на дъската следната гатанкта:

Като го надуеш леко то лети, но ако го боднеш в миг ще изгърми!
Що е то?
Учителят посочва едно от децата да прочето гатанката, а друго дете да познае отговора на гатанката. След като познаят гатанката, учителката задава въпрос към някое от децата, като го пита с коя буква започва отговора на гатанката.

2. Въвеждане на новата тема:

* 1.Учителят съсредоточава вниманието на децата върху новата буква "Б" като им показва шаблон, на който се изписана буква "Б" и начина, по който се изписва. Учителят дава на децата пояснения относно позицията на буквата в думите, като им дава примери с различни думи, където буквата "Б" се намира в началото или средата на думата.

* 2.След поясненията, учителя дава възможност на децата да дадат свои примери за думи започващи съз звук и буква "Б", а след това и думи, в които звук и буква "Б" се намира в средата.

* 3.Учителят изчита различни думи, в който се съдържа звука "Б" и дава задача на децата, колкото пъти чуят звука "Б", толкова пъти да пляскат с ръце

/баба, бебе, книга , балон, молба, тетрадка, бонбон, биберон, вълк, кораб, балкон, прозорец/Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План-конспект по български език за първи клас - буква Б 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.